Discursul prim-ministrei Natalia Gavrilița în plenul Parlamentului privind prelungirea stării de urgență în Republica Moldova pentru 45 de zile

23-06-2022 10:39
172
Doamnelor și domnilor deputați,
 
La data de 24 februarie 2022, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 41/2022, Parlamentul a declarat starea de urgență pe întreg teritoriul țării, ținând cont de pericolul iminent la adresa securității naționale provocat de războiul din Ucraina. Ulterior, prin Hotărârea nr. 105/2022, tot la propunerea Guvernului, Parlamentul a dispus prelungirea stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile, care urmează să se împlinească astăzi. 
 
Am venit în fața dumneavoastră în ambele situații, la fel cum vin și astăzi, pentru a justifica necesitatea prelungirii stării de urgență și a abilitării Comisiei pentru Situații Excepționale de a adopta acele măsuri pe care le-am apreciat împreună ca fiind necesare pentru a putea gestiona crizele fără precedent, generate de războiul din Ucraina. 
 
Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-ați acordat Guvernului până acum.  
 
Dacă la începutul perioadei stării de urgență eforturile au fost canalizate pentru gestionarea crizei refugiaților, care s-a suprapus peste criza energetică și cea sanitară, în lunile care au trecut de atunci a fost nevoie de adaptabilitatea instrumentelor și consolidarea instituțiilor, precum și de oferirea unor soluții și răspunsuri prompte inclusiv la crizele care au evoluat odată cu prelungirea războiului din țara vecină. 
 
Mă refer nu doar la persistența și evoluția crizei energetice și la deciziile necesare pentru asigurarea securității energetice a țării, ci și la necesitatea asigurării securității alimentare, respectiv la măsurile dispuse pentru gestionarea mai eficientă a lanțurilor logistice și realizarea conexiunilor comerciale. 
 
M-am angajat în fața Parlamentului că acțiunile Guvernului pe care îl conduc nu vor depăși limitele mandatului atribuit de Parlament, că Guvernul, prin intermediul Comisiei pentru Situații Excepționale, va acționa într-un mod transparent, iar derogările pe care le va face de la cadrul legal vor fi proporționale și necesare pentru gestionarea și depășirea situației de urgență. 
 
Am îndeplinit această promisiune și vom continua să o respectăm, în continuare. Cu toate acestea, doresc să subliniez și faptul că legea trebuie respectată de către toți, iar atunci când ea este încălcată autoritățile statului trebuie să își facă datoria. 
 
Reiterez în acest context faptul că nu au existat ingerințe în privința exercitării drepturilor fundamentale ale cetățenilor, că nu a fost limitată și nici nu a fost interzisă desfășurarea adunărilor, manifestațiilor publice şi a altor acțiuni de masă, iar Guvernul și Comisia pentru Situații Excepționale au acționat într-un mod transparent, derogările de la cadrul legal fiind proporționale și necesare într-o societate democratică, pentru gestionarea și depășirea situațiilor de urgență. Am inclus ombudsmanul în componența Comisiei pentru Situații Excepționale anume pentru ca să rămânem vigilenți în privința respectării drepturilor omului.
 
Prelungirea războiului din Ucraina și incertitudinea privind evenimentele ce vor urma alimentează situația de criză în domeniul energetic și în domeniul gestionării crizei refugiaților și afectează de asemenea infrastructura, conexiunile comerciale și lanțurile logistice, inclusiv de produse alimentare, fiind necesare redimensionarea și reevaluarea soluțiilor și măsurilor care să consolideze procesele de importanță vitală în Republica Moldova, dar și pentru întreaga regiune.
 
 
Luând în considerare faptul că prognozele pe care le avem la dispoziție nu indică încetarea războiului  în statul vecin și nici dispariția sau atenuarea riscurilor de securitate în regiune și pentru Republica Moldova, inclusiv de ordin economic, energetic, umanitar și militar, considerăm justificată solicitarea noastră, cu care am venit astăzi în fața Parlamentului, de prelungire a stării de urgență în Republica Moldova pentru o perioadă de 45 zile, începând cu data de 24 iunie 2022. 
 
Nu solicităm abilitarea de a putea adopta măsuri suplimentare celor pentru care Parlamentul și-a dat deja acceptul prin Hotărârile nr. 41/2022 și nr.105/2022. În acest sens, Guvernul a propus și vă rugăm să fiți de acord ca abilitarea CSE de a emite dispoziții pe perioada stării de urgență, în vederea punerii în executare a măsurilor prevăzute de art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022, să rămână aplicabilă în continuare pe durata prelungirii stării de urgență.
 
 
Dacă e să ne referim la măsurile dispuse până în prezent, acestea au vizat securitatea frontierei, ordinea și securitatea publică, gestiunea fluxului de refugiați, plasamentul temporar al acestora, încadrarea copiilor în procesul educațional, asistența medicală acordată refugiaților și incluziunea socială a acestora, asistența financiară și ajutorul umanitar, facilitățile financiare acordate în vederea susținerii refugiaților, dar și asigurarea energetică a țării, precum și procedurile necesare pentru gestionarea crizei în domeniul transportului de mărfuri și minimizarea consecințelor întreruperii lanțurilor de aprovizionare.
 
Monitorizăm în permanență situația în scopul prevenirii și anticipării efectelor care pot amenința securitatea Republicii Moldova, ordinea publică, precum și alte aspecte ale vieții sociale și economice.
 
Chiar dacă astăzi constatăm că avem un flux de refugiați mult mai scăzut comparativ cu cel înregistrat de la începutul războiului, situația impredictibilă din Ucraina poate conduce în orice moment la o nouă creștere considerabilă a acestui flux.
 
Concomitent, efectele războiului afectează și conexiunile comerciale și lanțurile logistice, inclusiv de produse alimentare, aprovizionarea cu produse petroliere, suprasolicitând totodată infrastructura de transport din Republica Moldova. Prin urmare sunt necesare redimensionarea și reevaluarea soluțiilor și măsurilor care să consolideze procesele de importanță vitală în Republica Moldova și în întreaga regiune. 
 
În condițiile actuale, în care se păstrează în continuare riscuri în privința securității aprovizionării Republicii Moldova cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere, prelungirea stării de urgență este importantă pentru a dispune de posibilitatea de intervenție promptă în cazul necesității luării unor decizii suplimentare celor instituite de cadrul juridic existent, pentru asigurarea tuturor consumatorilor cu resurse energetice și menținerea securității energetice a statului.  
 
Subliniez că avem nevoie și în continuare de pârghii și instrumente ce pot permite luarea deciziilor rapide și eficiente, care nu pot fi adoptate în condițiile cadrului normativ obișnuit. Acestea vizează și procedurile de alocare a mijloacelor financiare, de simplificare a procedurilor de control vamal, sincronizarea activității posturilor vamale în funcție de fluxul de mărfuri și pasageri și de evoluția situației în regiune, inclusiv în vederea fluidizării traficului de mărfuri și pasageri la frontieră.
 
Menționez în context faptul că autoritățile statului au avut și au în continuare contacte permanente și întâlniri la nivel diplomatic sau de lucru, inclusiv la cel mai înalt nivel, cu partenerii externi și de dezvoltare și încearcă să identifice împreună cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor. Un gând aparte de mulțumire adresez Uniunii Europene, statelor sale membre și mai ales României. 
 
Voi exemplifica astăzi doar prin cooperarea dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea deblocării traficului masiv de camioane de la frontiera comună. Am inițiat deja procedurile pentru realizarea unui proiect pilot de control coordonat în punctele de trecere a frontierei  de stat, al cărui scop îl reprezintă fluidizarea fluxului de marfă și călători, și știu că astăzi proiectul de Memorandum se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului României. Mai sunt necesare proceduri ulterioare, agreări ale mecanismului cu Comisia Europeană și negocieri ulterioare, dar împreună vom reuși să rezolvăm și problemele de acest gen, în condițiile în care știm cu toții că infrastructura nu a fost și nu este pregătită încă pentru un astfel de trafic.
 
Având în vedere cele menționate, precum și riscurile la adresa securității naționale și ordinii constituționale ale Republicii Moldova, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, Guvernul a propus Parlamentului și vă rog să fiți de acord cu prelungirea pentru o perioadă de 45 de zile, începând cu 24 iunie, pentru întreg teritoriul țării, a stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 și prelungită prin Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022.
 
Vă mulțumesc tuturor și vă rog să fiți de acord cu prelungirea stării de urgență.
 

Agenda publică

Iulie 2022

L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31