Iuliana Cantaragiu

Ministrul Mediului

Iuliana
Cantaragiu
Ministrul Mediului

 

INFORMAȚIE PERSONALĂIuliana CANTARAGIU
 Chisinau (Republica Moldova)
 Data nașterii 2 iulie 1975
POZIȚIA PENTRU CARE SE APLICĂ  
EXPERIENȚA DE MUNCĂ 
Decembrie 2019 – Iulie 2021Director adjunct / Manager program resurse de apă Asociația Obștească „Centrul Național de Mediu” Elaborarea de recomandări de politici de mediu, elaborarea proiectelor de mediu, elaborarea studiilor analiztice, stabilirea parteneriatelor, negocieri cu beneficiarii  și partenerii, fundraising, consultanță în elaborarea proiectelor, management organizațional, elaborarea de publicații, elaborarea de materiale pentru instruiri, dialog cu autoritățile publice central și locale, instituții, societatea civilă pe subiecte de protecție a mediului, etc. 
Iulie 2020 – prezentSpecialist de mediu (poziție cu timp redus)Agenția de Servicii Publice, “Proiectul Înregistrarea Funciară, Evaluarea şi Impozitarea Locală”, finanțat de Banca Mondială  Obiectivul de dezvoltare al Proiectului de înregistrare funciară, evaluare și impozitare locală în Moldova este îmbunătățirea calității și transparenței sistemelor de administrare a terenurilor și de evaluare a proprietății.Specialistul în mediu este responsabil pentru implementarea, controlul, monitorizarea și raportarea cerințelor de protecție a mediului în legătură cu toate activitățile proiectului, inclusiv toate activitățile legate de lucrări civile în cadrul proiectului, așa cum se menționează în Cadrul de management de mediu și social aprobat (ESMF). Sarcina specialistului de mediu este de a identifica riscurile de mediu asociate utilizării terenurilor supuse înregistrării cadastrale. 
Martie 2021 – Iunie 2021Expert superior național (contract pe termen scurt)The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ Moldova) În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, GIZ a acordat granturi organizațiilor societății civile (OSC) pentru a abilita cetățenii să participe la procesele de luare a deciziilor de investiții finanțate de UE, dintre care, unele fiind implementate direct de GIZ. Ulterior, au fost organizate patru evenimente regionale pe tema gestionării deșeurilor. Sarcinile expertului superior național în cadrul acestui contract au fost: (1) revizuirea documentelor / concluziilor derivate în urma desfășurării evenimentelor regionale a rețelei OSC din regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia; (2) identifică cele mai relevante exemple și experiențe ale OSC-urilor la nivel local și regional legate de implicarea în implementarea și monitorizarea proiectelor de servicii publice locale; (3) dezvoltă conceptul și agenda evenimentului național de o zi pentru OSC (pentru a prezenta proiectele locale obținute rezultate, probleme, soluții și concluzii); (4) ca rezultat al evenimentului național și pe baza evenimentelor rețelelor regionale, elaborează documentul de poziție, care va fi adresată părților interesate naționale și internaționale. 
Aprilie 2020 – Iunie 2020Consultant pentru elaborarea Planului de Acțiuni a campaniei de advocacy pentru Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului EsticFundația pentru Dezvoltare  Elaborarea unui plan de acțiune pentru campania de advocacy 2020 pe 5 domenii de interes pentru parteneriatul estic: democrație, drepturile omului, bună guvernare și stabilitate; integrarea economică și corelarea cu politicile UE; mediu, schimbări climatice și securitate energetică; contacte interpersonale; politici de muncă și dialog social. Planul de acțiune este elaborat pentru Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Desfășurarea procesului de consultare cu OSC în timpul elaborării planului de acțiune. 
Februarie 2020 – Iunie 2020Consultant local în domeniul mediuluiProgramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (PNUD Moldova)  Acordarea asistenței Guvernului Republicii Moldova în elaborarea Raportului Național Voluntar privind Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă pentru capitolul „Planeta”, analiza de date și politici în domeniul protecției mediului, gestionării deșeurilor, gestionării resurselor de apă, gestionării pădurilor și a ariilor protejate, schimbări climatice, etc. Desfășurarea consultărilor cu grupurile țintă pentru dezvoltarea narativă a părții „Planeta” din raport. Raportul va fi prezentat la Adunarea Generală a ONU în iunie 2020. 
August 2019 – Noiembrie 2019Secretar de Stat pe domeniul protecției mediuluiMinisterul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova  Reprezentarea intereselor Guvernului în domeniul protecției mediului la nivel național și internațional; dezvoltarea politicilor în domeniul mediului, ținând cont de contextul național și internațional; negocieri cu partenerii de dezvoltare, organizațiile donatoare, instituțiile financiare internaționale; cooperarea cu diferite instituții și părți interesate în beneficiul mediului; negocierea cu instituțiile guvernamentale privind promovarea politicii de mediu; etc. 
Martie 2010 – August 2019Expert proiecte / Expert în domeniul mediuluiAsociația Obștească ”Centrul Național de Mediu”  Planificare strategică, recomandări de politică de mediu, elaborarea de proiecte de mediu, elaborarea de studii analitice, stabilirea de parteneriate, negocierea cu partenerii / beneficiarii, strângere de fonduri, consultanță în elaborarea proiectelor, managementul instituțional, managementul financiar al organizației și pe proiecte, elaborare de publicații, elaborarea de materiale pentru instruiri, organizare evenimente, dialog cu autoritățile publice centrale și locale, instituții, ONG-uri pe subiecte de mediu etc. 
Iulie 2018 – Decembrie 2018Consultant de comunicare (contract servicii) Oficiul Internațional pentru Apă (IOW) Responsabilă pentru facilitarea comunicareainternă și externă a proiectului EUWI + din Moldova, asigurându-se că mesajele sale sunt consecvente. Atribuțiile:-          asistență tehnică pentru implementarea activităților de comunicare și vizibilitate EUWI + în țară;-          dezvoltarea și actualizarea contactelor media;-          asistență în colectarea și analizarea comunicatelor și mesajelor proiectului EUWI + în țară și asigurarea coerenței;-          Legătura cu serviciul de PR și comunicare a beneficiarului și Delegația UE din Moldova 
Septembrie 2017 – Septembrie 2018Consultant Național pe aspecte de mediu Centrul analitic independent ”Expert-Grup” Asigurarea serviciilor de consultanță pentru Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea capitolului de protecție a mediului din Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova „Moldova 2030”. Conceptualizarea, elaborarea și consultarea documentului cu grupul de lucru desemnat. 
Aprilie 2015 – Iulie 2015Consultant de mediu IMC Worldwide LTD Principala responsabilitate a sarcinii consta în realizarea evaluării de mediu și elaborarea Planului de Management de Mediu pentru 4 drumuri locale selectate în cadrul proiectului de Îmbunătățire a drumurilor locale, finanțat de Banca Mondială.Principalul livrabil al activității consta în elaborarea Evaluării impactului asupra mediului (EIM) și a Planurilor de management de mediu (PMM) pentru toate drumurile prioritare selectate în faza I de finanțare în cadrul proiectului. Principalele obiective ale EIM sunt îmbunătățirea luării deciziilor și asigurarea protecției mediului în procesul de reabilitare a drumurilor propuse. Pe baza rezultatelor EIM, obiectivele PME sunt identificarea măsurilor care trebuie luate în timpul proiectării, implementării și urmării funcționării proiectului și eliminarea, compensarea sau reducerea la niveluri acceptabile, a eventualelor impacturi negative asupra mediului 
Ianuarie 2012 – Iulie 2012Consultant pentru ODM7 ”Asigurarea unui mediu sustenabil”Centrul analitic independent ”Expert-Grup” Identificarea și analizarea numărului, a profilurilor instituționale, a formelor de implicare și a calității contribuțiilor organizațiilor societății civile și a sectorului privat la realizarea obiectivului ODM7. Examinarea și cartarea contribuțiilor organizațiilor societății civile și ale reprezentanților sectorului privat la agenda de politici sociale naționale stabilind în conformitate cu țintele ODM7 și alte ținte convenite la nivel internațional. Formularea recomandărilor generale și specifice ale politicilor pentru părțile interesate naționale, inclusiv reprezentanții guvernului, societății civile și sectorului privat, donatorilor internaționali activi în Moldova, cu privire la modul de avansare a rolului lor în implementarea obiectivelor ODM7 până în 2015. Elaborarea unui studiu analitic privind „ODM 7 - Nivelul de contribuție al societății civile și al sectorului privat la implementarea obiectivelor internaționale și naționale ale ODM 7 în Moldova” 
Februarie 1999 – Decembrie 2009     Consultant Financiar și AdministrativCentrul Regional de Mediu Moldova (REC-Moldova)  REC Moldova este o organizație neguvernamentală cu caracter internațional, finanțată în principal de Comisia Uniunii Europene prin Programul TACIS. În calitate de consultant financiar și administrativ, principalele mele responsabilități au fost: evidența financiară a organizației, elaborarea bugetului pentru proiecte, elaborarea rapoartelor financiare pentru donatori, elaborarea contractelor, asigurarea programelor de instruire pentru ONG-uri în management financiar, procurări pentru oficiu, să ofer suport logistic pentru conferințele, seminarele și instruirile organizate de REC, asigurarea controlului cheltuielilor conform alocărilor bugetare pentru toate proiectele REC. Am organizat training-uri pe subiectul „Dezvoltarea și implementarea proiectului” pentru reprezentanții instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale. De asemenea, am organizat întâlniri și conferințe pentru diferite părți interesate din domeniul mediului pe probleme legate de participarea publicului la luarea deciziilor de mediu, dezvoltare durabilă, gestionarea riscurilor de mediu pentru instituțiile financiare. 
Iunie 1996 – August 1998Reprezentantul companiei în București (România)”RIVACONF” SRL În calitate de reprezentant al companiei din România, principalele mele sarcini au fost: controlul calității mărfurilor, asigurarea respectării termenilor și condițiilor prevăzute pentru contract, întocmirea documentației de export și import 
STUDII ȘI INSTRUIRI  
2020 – prezent Masterat în Managementul Riscurilor și Economie Circulară Universitatea de Științe Aplicate din Tampere (Finlanda) 
1994 - 1998Licență în Relații Economice Internaționale Academia de Studii Economice din București (România) 
Aprilie – Mai 2021 Curs de instruire: Managementul deșeurilorsolide în țările în curs de dezvoltare, furnizat de Școala Politehnică Federală din Lausanne (Elveția), oferit prin Coursera 
Martie, Iulie, Octombrie 2019Curs de instruire: Diplomația apelor în context transfrontalier, oferit de UNDP Moldova 
Ianuarie 2020Vizită de studiu: Impactul asupra mediului al hidrocentralelor asupra cursurilor de apă, mecanisme de compensare a pierderilor serviciilor ecosistemice, Acorduri internaționale privind cursurile de apă transfrontaliere, oferit de ELY, Imatra, Finlanda 
Iunie 2008 – Octombrie 2008Seria de seminare: Parteneriate pentru dezvoltare durabilă. Politici publice și afaceri sustenabile pentru țările din regiunea Mării Negre, oferit de REC Turcia și Universitatea Internațională din Veneția  
Mai 2002Cursul de instruireFundraising”, oferit de BCEOM Consortium 
Ianuarie 2000 – Martie 2000    Cursul de instruire “Sistemul Național de Contabilitate”, oferit de “Contabil Service” SRL 
Martie 1999      Cursul de instruireManagementul granturilor”, oferit de REC CEE 
Iunie 1996 – Aug 1996Stagiere pe subiectul “Managementul de import/export”, oferit de “SORO” SRL 
ABILITĂȚI 
 Limba maternă Română
Alte limbiEngleză (citit – excelent; vorbit – foarte bine; scris – foarte bine)Rusă (citit – excelent; vorbit – bine; scris – bine) 
Abilități calculatorWindows 10, Ms Office (Word, Excel, Power Point), Adobe, Internet, etc. 

Alte abilități

Gândire analitică, abilități organizaționale și de comunicare, open-minded, încrezătoare, responsabilă, perfecționistă, capacitate de a lucra sub presiune

  

INFORMAȚII ADIȚIONALE 
Calitate de membru 
 • Membru al grupului de lucru pentru pregătirea documentelor necesare pentru înființarea Coaliției ONG-urilor de Mediu în 2011;
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei naționale de mediu pentru 2012 - 2022
 • Membru al grupului național de lucru pentru pregătirea Conferinței internaționale pentru dezvoltare durabilă Rio + 20
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru 2012-2015, care este o lucrare de cooperare între Parlamentul RM și Consiliul Național al ONG-urilor
 • Membru al Consiliului Național al ONG-urilor în iunie 2011 - februarie 2017
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Legii de 2% pentru organizațiile societății civile
 • Membru al Consiliului Național al ONG-urilor de Mediu, din iunie 2011
 • Membru al platformei UE-MD pentru societatea civilă pentru monitorizarea Acordului de asociere, noiembrie 2015 – ianuarie 2020
 • Din 2012 am fost implicat în înființarea și consilierea a 12 comitete sub-bazine din Republica Moldova, care sunt responsabile de gestionarea integrată a resurselor de apă în bazin
 • Membru al Comisiei moldo-ucrainene pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru, din februarie 2018
 • Membru al Colegiului Ministerial al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, din ianuarie 2020
 • Membru al grupului de lucru al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru dezvoltarea Cadrului bugetar pe termen mediu (MTBF) pentru sectorul protecției mediului, din ianuarie 2020
 • Membru al grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de gestionare a deșeurilor în mun. Chișinău, Primăria mun. Chișinău, pe parcursul anului 2020
 
Publicații 
 • “Studiu de performanţă în domeniul protecţiei mediului”, UNECE, Chișinău, 2005
 • „Eco-Şcoala – o şansă pentru Noi şi pentru Pământ”, Centrul Naţional de Mediu, 2010
 • “Asigurarea unui mediu durabil. Contribuţia sectorului civil şi a sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM7”, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2012
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Cornesti – Raciula, IMC Worldwide, 2015
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Peresecina – Ohrincea, IMC Worldwide, 2015
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Bucovat – Malaiesti, IMC Worldwide, 2015
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Seliste – Pirlita, IMC Worldwide, 2015
 • Ajustarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Sîngerei 2015-2020 cu măsuri de adaptare la schimbările climatice, BCI, 2016
 • Ajustarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Falesti 2015-2020 cu măsuri de adaptare la schimbările climatice, BCI, 2016
 • Strategia de țară a Programului de Granturi Mici a Fondului Global de Mediu, etapa operațională 6, UNDP/GEF SGP Moldova, 2016
 • Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova, capitolul 10 ”Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur”, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2018
 • Raportul național voluntar, Republica Moldova 2020, capitolul III.Planeta, PNUD Moldova, 2020
 • Managementul proiectelor de mediu pentru organizațiile societății civile, Iuliana Cantaragiu, Lucia Lupu, Igor Belibov, Ion Cozma, Centrul Național de Mediu, 2020
 • Aplicarea instrumentelor fiscalbugetare în soluționarea problemelor de mediu, Alexandru Fala, Dumitru Pintea, Ina Coseru, Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2020
 • Implementarea mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului pentru asigurarea reciclării deșeurilor, Sergiu Gaibu, Vadim Gumene, Ina Coseru, Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2021

 

 

06-08-2021 18:13
4,831

Agenda publică

Iulie 2022

L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31